ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน

ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดนใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน